Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy Serwis MOPS Brodnica
Aktualności
Informacje ogólne
Budżet MOPS
Wykaz pracowników
STATUT, STRATEGIE I PROGRAMY, RO
Schemat organizacyjny
Fundusz Alimentacyjny
Projekt POKL
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne
Dodatki mieszkaniowe
Poradnictwo Rodzinne
Stypendia szkolne
Dodatek energetyczny
Przetargi
Ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy
Kontrole w MOPS
Oświadczenia majątkowe
SPRAWOZDANIA
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • AKTUALNOśCI

    Aktualności

  19.02.2015 r. RD  Certyfikat  Jakości Centrum Aktywności Lokalnej

  Dnia 5.02.2015 roku w Pałacu Anny Wazówny odbyła się  uroczystość otrzymania  Certyfikatu Jakości Centrum Aktywności Lokalnej  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Brodnicy  za wdrażanie modelu organizowania społeczności lokalnej. Certyfikat wręczyła na ręce dyrektora ośrodka Pana Alfreda Józefiaka Pani Magdalena Popłońska-Kowalska ekspert Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie. Drugi w naszym województwie Certyfikat CAL jest potwierdzeniem, że instytucja aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego, ale jednocześnie jest to wyzwanie do dalszej wytężonej pracy.

  W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Brodnica, radni  Rady Miejskiej, przedstawiciele  instytucji i organizacji miejskich oraz  powiatowych, ściśle współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy. Gośćmi honorowymi byli Pani Dorota Wróblewska oraz Pan Michał Neumann - Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu.

   

  28.01.2015 r. RD !!! Informujemy, że od dnia 01.02.2015 r. przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji klientom działu pomocy społecznej będzie odbywało się we wtorki od godziny 8.00 – 10.00 oraz 13.00 – 16.00 w pozostałe dni w godzinach 7.15 – 10.00, 13.00 – 15.15. !!!

   

  23.01.2015 r. RD  Dodatek energetyczny nadal bez opłaty skarbowej 

   

  od 1 stycznia 2015 r. decyzje dotyczące dodatku energetycznego objęte są zwolnieniem od opłaty skarbowej na podstawie pkt 2a w Części I w ust. 53 w kol. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. Zmianę tę wprowadzono przepisem art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.  o  zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zwolnienie będzie miało zastosowanie do wszystkich decyzji wydanych na wnioski złożone po 31 grudnia 2014 r. 

   

  15.01.2015 RD Osoby skierowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 informujemy że pomoc wydawana będzie dla osób wyłącznie w następujących terminach:

  dla osób z nazwiskiem zaczynającym się od litery:

  A - K   -  w dniu 19 stycznia 2015 r. (8:00 - 15:00)

  L - Ż    -  w dniu 20 stycznia 2015 r. (8:00 - 15:00)

  Przypominamy że wydawaniem paczek żywnościowych zajmować się będzie:

  Brodnickie Centrum Caritas

  im. Biskupa Jana Chrapka

  ul. Gajdy 3

  87-300 Brodnica

   

  13.01.2015 r.RD  Osoby zainteresowane uzyskaniem skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 prosimy o kontakt

  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że od 1 grudnia 2014 r. działa Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Jest on realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który zastąpił obowiązujący do końca 2013 r. program "Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności UE (PEAD).

  Kwalifikować i wydawać skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (zał. Nr 4 do wytycznych) będzie:

  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2B

  Przy dokonywaniu kwalifikacji tut. Ośrodek będzie brał pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Osoby, które nie korzystały wcześniej z pomocy społecznej będą musiały złożyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie.

  O terminie wydawania paczek poinformujemy w oddzielnym ogłoszeniu.

  Wydawaniem paczek żywnościowych będzie zajmować się:

  Brodnickie Centrum Caritas

  im. Biskupa Jana Chrapka

  ul. Gajdy 3

  87-300 Brodnica

   

  !!! Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies. !!!  

   

   

   

  19.12.2014 RD Program Podsumowania Kampanii „Odpowiedzialny Kierowca” - 14 stycznia 2015r. o godz.10.00 w Brodnickim Domu Kultury

  1. Powitanie przez Dyrektora MOPS Brodnica zaproszonych gości.

  2. Zapoznanie zgromadzonych gości z ideą Kampanii.

  3. Przedstawienie przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy danych statystycznych dotyczących problemu nietrzeźwych kierowców, wypadków na drogach lokalnych oraz podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa na drodz.

  4. "Debata" prowadzona przez funkcjonariusz policji z uczestnikami spotkania na temat bezpieczeństwa na lokalnych drogach.

  5. Wręczenie nagród dla uczestników konkursu rysunkowego nt. "Odpowiedzialny kierowca".

  6. Przedstawienie przez Szkoły Podstawowe przygotowanych spektakli.

  7. Przedstawienie przez szkoły gimnazjalne przygotowanych pokazów multimedialnych.

  8. Wręczenie nagród dla uczestników konkursów i podsumowanie Kampanii.

   

  08.12.2014 r.RD  Pomoc żywnościowa


  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że od 1 grudnia 2014 r. zaczął działać Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Jest on realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który zastąpił obowiązujący do końca 2013 r. program "Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności UE (PEAD).

  Jego celem będzie przekazywanie osobom o najniższych dochodach pomocy w formie paczek z żywnością, składających się z pięciu rodzajów artykułów spożywczych (makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier, olej rzepakowy, mleko UHT). Wytyczne Programu przewidują, że pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, np. z powodu bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, migranci i inni spełniający kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 684 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Na jedną osobę będzie mogło przypadać od jednej do trzech paczek (z preferencją dla dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych). Kwalifikować i wydawać skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (zał. Nr 4 do wytycznych) będzie:

  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2B

  Przy dokonywaniu kwalifikacji tut. Ośrodek będzie brał pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Osoby, które nie korzystały wcześniej z pomocy społecznej będą musiały złożyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie.

  Pierwszy etap programu będzie realizowany od m-ca grudnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. (o dokładnym terminie wydawania paczek poinformujemy w oddzielnym ogłoszeniu).

  Wydawaniem paczek żywnościowych będzie zajmować się:

  Brodnickie Centrum Caritas

  im. Biskupa Jana Chrapka

  ul. Gajdy 3

  87-300 Brodnica

   

   


   

  01.12.2014 r. POMOC DLA BEZDOMNYCH  Schroniska/Noclegownie/Ogrzewalnie

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby bezdomne, że noclegownia na terenie gminy miasta Brodnica prowadzona jest przez Brodnickie Centrum Caritas ul. Gajdy 3.

  Warunkiem otrzymania pobytu jest skierowanie lub uzgodnienie gminy właściwej według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały z Brodnickim Centrum Caritas. Osoby ostatnio zameldowane na pobyt stały w mieście Brodnica otrzymają skierowanie po udaniu się do tutejszego ośrodka pomocy społecznej przy ulicy Ustronie 2B.

  Osobą zajmującą się osobami bezdomnymi w Miejskim Ośrodku jest Pani Izabela Kwiecińska - pracownik socjalny (tel. 56 4982742  w 219) 

   


  informator

  informator       więcej informacji      plakat z informacją

  materiały pochodzą ze strony: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

  http://www.ropstorun.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:projekt-informacyjny-dla-osob-bezdomnych-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-zima-20142015&catid=36:aktualnoci&Itemid=53

   

  29.10.2014 r.

   

  16.06.2014 r.         INFORMACJA - KARTA DUŻEJ RODZINY 

  Burmistrz Brodnicy  informuje, że  w  zawiązku z przewidywanym terminem na dzień 16 czerwca 2014 r. wejścia w życie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych istnieje  możliwość przyznania rodzinom wielodzietnym Karty Dużej Rodziny . Karta będzie uprawniała do skorzystania z programu , który ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej , umacnianie jej m.in. poprzez zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

  Rodziny, w których wychowuje się  co najmniej troje dzieci mogą ubiegać się 
  o przyznanie im Karty Dużej Rodziny .  Wzór wniosku można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brodnicy ,  ul. Kamionka 23  pok.  101( w wersji papierowej ) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy , ul. Ustronie 2 B ( Dział Świadczeń Rodzinnych ) Wersję elektroniczną wniosku zamieszczono w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy w zakładce Karta Dużej Rodziny . Szczegółowych informacji udzielają pracownicy  Urzędu Miejskiego w Brodnicy  pok.  101 i pracownicy Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy , ul. Ustronie 2 B . Informacje w formie elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce projekty aktów prawnych - projekty aktów prawnych i inne oraz projekty rozporządzeń – polityka rodzinna.

  Wnioski można składać od 16.06.2014 r. w Urzędzie Miejskim (kancelaria Urzędu – pokój 211).

  (wzór wniosku)

  09.05.2014 r.

  Informacja w sprawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

  W dniu 01.05.2014r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy
   o świadczeniach rodzinnych zawierającej harmonogram podwyższania wysokości świadczenia pielęgnacyjnego począwszy od 01 maja 2014r. (800 zł), 2015r. - 1200 zł, 2016r. – 1300 zł miesięcznie – i jego dalszej corocznej waloryzacji stosownie do tempa wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę.

   

  09.05.2014 r.

  Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567) 

   

  30.04.2014 r.

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

   

  30.04.2014 r. informacje z Oficjalnej strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

  http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/

   

  Informacja o ustawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy  o świadczeniach rodzinnych.

  Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

   

  WAŻNE !!!: Na dzień 29 kwiecień 2014 r. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
  dla opiekunów nie została jeszcze opublikowana

   

  28.04.2014 r.

  OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 kwietnia 2014 r.w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

   

   

   

  ZDROWYCH  I  SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

  SMACZNEGO JAJKA,  RADOŚCI W KAŻDYM DOMU

  ORAZ POMYŚLNOŚCI I UŚMIECHU NA KAŻDY DZIEŃ

  ŻYCZY DYREKCJA I PRACOWNICY

  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

   

  ZDROWYCH  I  SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

  SMACZNEGO JAJKA,  RADOŚCI W KAŻDYM DOMU

  ORAZ POMYŚLNOŚCI I UŚMIECHU NA KAŻDY DZIEŃ

  ŻYCZY DYREKCJA I PRACOWNICY

  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

   

     21.02.2014 r.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 13 LUTEGO 2014 R. W SPRAWIE ZANIECHANIA POBORU OPŁATY SKARBOWEJ (DZ.U. Z DNIA 19 LUTEGO 2014 R.)

  (dotyczy decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego)  21.02.2014 r.

  Wniosek o dodatek energetyczny  - zmiana wzoru wniosku ( w związku ze zmianą dot. opłaty skarbowej )
   

  21.02.2014 r.

   

   

  08.01.2014 r.

  Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2014 r.

   

  ...................................................................................................................................................... 

   

  sw

   

   

  19.12.2013 r.

   Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - referent ds. dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze pełnego etatu.

  W wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kamila Wiśniewska.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru: wybrany kandydat spełnił wymogi formalne oraz w wyniku przeprowadzonego testu uzyskał największą ilość punktów. 

   19 grudnia 2013 r.    

  DYREKTOR

      /-/ Alfred Józefiak

   

   

   

  18.12.2013 r. 

   

  Ogłoszenie

  o wyborze najlepszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych

   

  1. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 1 w Brodnicy wybrano ofertę S.C. Dolecka, Nowicka(100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), S.C.Skiba (83p), Bożena Irwan (91p), Bożena Monczkowska (91p).

  2. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 2 wybrano ofertę Bożeny Irwan (100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), S.C.Skiba (83p), , Bożena Monczkowska (91p).

  3. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 4 wybrano ofertę Bogusławy Konieczka (100p). Pozstałe oferty: S.C.Skiba (83p), Bożena Irwan (90p), Bożena Monczkowska (90p).

  4. Na dożywianie uczniów w gimnazjum nr 1 wybrano ofertę Bożeny Irwan (100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), S.C.Skiba (83p), Bożena Monczkowska (91p).

  5. Na dożywianie uczniów w Zespole Szkół nr 1 wybrano ofertę S.C. M.K. Skiba (100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), Bożena Irwan (91p), Bożena Monczkowska (91p).

   

   

  Ogłoszenie

  o wyborze najlepszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:

  Przygotowanie oraz wydanie posiłków osobom korzystającym z pomocy MOPS w Brodnicy.

   

  W trakcie prowadzonego postępowania złożono dwie oferty. Wybrano ofertę Centrum Ekonomii Społecznej BONUM, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica(100p). Druga oferta: Bogusława Konieczka, ul. K.Wielkiego 1/4 , 87-300 Brodnica (74p).

   

   

   

  09.12.2013r.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b, informuje, że wpłynęło 25 wniosków w celu naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy – referent ds. dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze pełnego etatu.

  Jeden wniosek wpłynął po terminie, siedem nie spełniło wymogów formalnych.

  Po weryfikacji formalnej złożonych dokumentów do dalszego etapu zakwalifikowało się siedemnaście osób.

  Osoby które spełniły wymogi formalne winny zgłosić się w dniu 11.12.2013r do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 b o godzinie podanej niżej w celu przeprowadzenia dalszej procedury.

  Lista osób spełniających wymogi formalne wynikające z ogłoszenia o naborze/godziny stawienia:

   

  1. Adamkiewicz Artur /9,30

  2. Antczak Karolina /9,30

  3. Betlejewska Lucyna /9,30

  4. Buchalska Patrycja /9,30

  5. Dembek Marta /9,30

  6. Dworznikowska Monika /9,30

  7. Górka Małgorzata /10,00

  8. Jodko Karolina /10,00

  9. Karczewska Renata /10,00

  10. Kin Beata /10,00

  11. Kowalczyk Andżelika /10,00

  12. Kowalska Anita /10,00

  13. Ostrowska Joanna /10,30

  14. Skowrońska Justyna /10,30

  15. Szymańska Justyna /10,30

  16. Śmiecikowska Dorota /10,30

  17. Wiśniewska Kamila /10,30


   

   22.11.2013 r. RD

  WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH - GRUDZIEŃ 2013 r.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w grudniu odbędą się według następującego harmonogramu:
  A – L – 10.12.2013 r.
  Ł – Ż – 12.12.2013 r.
  Wypłaty na konta bankowe - 20 grudnia 2013 r.

   

  18.11.2013 r. RD  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY - REFERENT DS. DODATKU ENERGETYCZNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

  15.11.2013 r. RD 

    DODATEK ENERGETYCZNY  

                                 dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy                              Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

  Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), od 1 stycznia 2014 r. uzyska  prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

  Osobie, która spełnia jednocześnie wszystkie trzy powyższe warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

   

  Wysokość limitu, wynosi:


  1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.  Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.  Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

   

   

  Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.  Informacja o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków zostanie podana w miesiącu grudniu 2013r.

   

   

  13.11.2013 r.

  ZARZĄDZENIE NR 310/2013 BURMISTRZA BRODNICY z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brodnicy 

  (szczegóły - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brodnicy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w 2014 roku)

   

  24.09.2013 r.

   

  Wynik ogłoszenia o naborze nr 1/2013


  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b,  87- 300 Brodnica ogłasza wynik

  naboru na wolne stanowisko pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze 3/4 etatu

  (informacje szczegółowe- wynik ogłoszenia o naborze)

   

   


   

   02.09.2013 r.

  Ogłoszenie o naborze nr 1/2013

  02 wrzesień 2013r.

  Ogłoszenie o naborze nr 1/2013

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b,  87- 300 Brodnica ogłasza

  nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze 3/4 etatu

  (informacje szczegółowe- ogłoszenie o naborze) 

   


   

   

  19.08.2013 r.

  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - DO 15 WRZEŚNIA (SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA) (więcej informacji)

   


  08.07.2013 r.

   

   
  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014   Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na okres zasiłkowy od 01.11.2013r. do 30.10.2014r. składa się we wrześniu. Do wniosku należy dołączyć:

  - zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2012r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny),
  - dokumentację dotyczącą przebiegu aktywności zawodowej od 2012r. do chwili składania wniosku, 
  - zaświadczenie ze szkoły dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych,
  - wysokość składki zdrowotnej opłaconej w 2012r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny) oraz oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu w roku 2012 r.


  W przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieuznany, należy również dołączyć zupełny akt urodzenia dziecka.
  W sytuacji gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem, tutejszy Ośrodek może domagać się takiego dokumentu.


   08.07.2013 r.


  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2013/2014 
  (FUNDUSZ ALIMENTACYJNY)  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 01.10.2013r. do 30.09.2014r. składa się w sierpniu. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2012r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny), składki zdrowotne odprowadzone w 2012 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych , oryginał aktu urodzenia osoby uprawnionej oraz wyrok sądowy orzekający alimenty.

   


    01.07.2013 r.

   

  Informujemy, że Gmina Miasta Brodnicy przystąpiła do realizacji projektu

   Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Brodnicy 

  Projekt  współfinansowany ze  środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Projekt ma na celu dostarczenie do 4 szkół oraz 70 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, darmowego Internetu w okresie realizacji projektu wraz z narzędziem umożliwiającym korzystanie z niego, tj. komputera z oprogramowaniem oraz szkoleń osób biorących udział w projekcie.

  Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy, którzy posiadają meldunek na jej terenie, a którzy nie posiadają dostępu do Internetu, w szczególności:

  ·        15 osób niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

  ·        55 gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.

   

  Wybór Beneficjentów Ostatecznych, w przypadku wpłynięcia większej niż zakładana liczby zgłoszeń, odbędzie się na podstawie wysokości dochodów, z pierwszeństwem dla rodzin posiadających dzieci w wieku szkolnym, które uzyskały najwyższą średnią w roku szkolnym. Szczegółowe kryteria wyboru określa regulamin rekrutacji dostępny na stronach www.brodnica.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

   

  Ww. osoby mogą składać wnioski o udział w projekcie na formularzach udostępnionych na stronie internetowej www.brodnica.pl w zakładce „SERWIS EUROPEJSKI” lub w Urzędzie Miejskim w Brodnicy pok. nr 203.


  Formularze należy składać w terminie od 1 do 15 lipca 2013 w pok. nr 203 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 -15.30,  wtorek 8.00 - 16.00.


  Wszelkich informacji dotyczących naboru wniosków oraz wypełniania formularzy udziela:

  Małgorzata Trędowska, pok. nr 203, nr tel. 56 49 30 318

   


  09.05.2013 r.

   

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o organizowanym spotkaniu przez Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostą Brodnickim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Zespołem Szkół Specjalnych. Spotkanie pod nazwą SPORT, KULTURA I TURYSTYKA WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPOWIATU BRODNICKIEGO odbędzie się w dniu 23 maja 2013 r.

  Celem spotkania jest dotarcie do jak największej liczby osób niepełnosprawnych które nie są aktywizowane w żadnej z form proponowanych przez nasz powiat.

  Program Spotkania w Brodnickim Centrum Caritas, pismo dotyczące w/w spotkania - szczegóły


   02.04.2013 r.

   

  KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOŻYWIANIE DZIECI
  W SZKOŁACH

  Informujemy, że można składać wnioski na dożywianie uczniów w szkołach na okres od stycznia do czerwca 2013r.

  Prosimy rodziców o składanie kompletnych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku:

  1. Pisemny wniosek o przyznanie pomocy.

  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.

  3.Oryginały zaświadczeń o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

  4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

  Wnioski przyjmowane są przez pracowników socjalnych.

  Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania przez ucznia bezpłatnego gorącego posiłku w szkole od 1 stycznia 2013 r. wynosi 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (456,00 zł na osobę w rodzinie x 150 % = 684,00 zł).

  Jeżeli dochód na osobę w rodzinie znajduje się w przedziale od 151% - do 180% posiłek może być przyznany za odpłatnością 50% kosztu posiłku. W przypadku przekroczenia 180% kryterium dochodowego - posiłek jest przyznawany za 100% odpłatnością rodzica.

  Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

   

   

   

  ZDROWYCH  I  SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ,

  SMACZNEGO JAJKA,  RADOŚCI W KAŻDYM DOMU

  ORAZ POMYŚLNOŚCI I UŚMIECHU NA KAŻDY DZIEŃ

  ŻYCZY DYREKCJA I PRACOWNICY

  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

   

   

  22.03.2013 r.

  Nowe wysokości opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy z dnia 28.02.2013 r. 
  w sprawie opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

   


  12.03.2013 r.

  Zmiany w świadczeniach opiekuńczych 2013 r. 

  1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548) (PDF)

  2. Informacja Ministerstwa dotycząca specjalnego zasiłku opiekuńczego

  3. Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jako warunek otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego
  22.02.2013 r.

   

  NOWE TERNINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

  - OBOWIĄZUJĄCE OD MARCA 2013 R. 

   

    udostępnił Rafał Dąbrowski dnia 2015-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra